neděle, února 01, 2015


Možná studujete japonštinu delší dobu. Možná jste vyzkoušeli nesčetné množství programů, které vám mají studium usnadnit nebo nějakým způsobem doplnit. Možná jste narazili právě na zkanji, ale okamžitě jste tento program zavrhli, protože v porovnání s některými svými alternativami působí uživatelské rozhraní zkanji na první pohled poněkud děsivě. Přesto je zkanji jedna z nejmocnějších freewarových aplikací ke studiu japonštiny, na které můžete narazit.Mezi studenty japonštiny na mé univerzitě kralují Memrise a Anki. Memrise láká především možností soupeřit se svými přáteli a spolužáky a navíc má kolem sebe docela velkou komunitu lidí, kteří tvoří studijní materiály, takže je dobrá šance, že si je nebudete muset vyrábět sami. Anki je skvěle řešený především pro mobilní platformy. Ačkoliv jsou obě aplikace efektivní, neumí o mnoho víc než třídit, míchat a obracet uživateli vytvořené kartičky.

Pokud vám nevadí učit se i jinde než na toaletě nebo v tramvaji a nepotřebujete jako motivaci překonávat něčí skóre, nabízí se řada dalších a snad i šikovnějších programů, z nichž chci jmenovat především Wakan a zkanji. Wakan byl dlouho oním podceňovaným velikánem – alespoň v mých očích – ale o Wakanu se alespoň mluví. Zkanji je aplikace Wakanu velmi podobná – ochuzená o čínštinu a textový editor, ale obohacená o testovací funkce, offline animované diagramy pořadí tahů a lepší podporu české diakritiky. Zkanji dokonce umožňuje import slovní zásoby z Wakanu, nebojím se tedy tvrdit, že tento program z Wakanu vychází. Podívejme se tedy co nejpodrobněji na to, co všechno můžeme se zkanji dělat.


Co zkanji nabízí?

 • Vestavěný japonsko-anglický a anglicko-japonský slovník s příkladovými větami
 • Databáze kandži s rozsáhlými možnostmi vyhledávání a filtrování
 • Animované diagramy pořadí tahů bez nutnosti připojení k internetu
 • Studium slovní zásoby a znaků metodou rozloženého opakování
 • Organizace slovní zásoby a znaků do skupin
 • Několik metod testování mimo dlouhodobý studijní plán
 • Automatická tvorba a tisk seznamů slovíček
 • Možnost vytvořit si vlastní slovník v libovolném jazyce
 • Procvičování flexe ohebných slovních druhů
 • Možnost používat slovník zároveň s jinými programy

Zkanji není výukový program v tom smyslu, že by obsahoval předpřipravené lekce nebo seznamy slov. Neřekne vám, jaká slova byste se v tu konkrétní chvíli měli naučit. Nejlépe funguje jako nástroj k organizaci vašeho studia slovní zásoby.

Nevýhody

 • Zpočátku matoucí uživatelské rozhraní
 • Při vytváření skupin slov nelze ze slovníku označit větší množství slov a přidat je do skupiny najednou - každé slovo se musí přidat zvlášť
 • Ne všechny funkce mají klávesové zkratky
 • Při automatickém generování slovních skupin se vytvoří individuální záznam pro všechny definované významy slov - nepotřebné významy se musí ze skupiny vymazat manuálně
 • Neexistuje mobilní verze
 • Neexistuje možnost jednoduché synchronizace, používáte-li zkanji na více počítačích

Základy používání

Uživatelské rozhraní

Uživatelské rozhraní zkanji je na první pohled docela matoucí. Defaultně je obrazovka rozdělená na tři části (viz obrázek výše) - databáze znaku (vlevo), slovní zásoba (pravá horní polovina) a slovník (pravá dolní polovina). V záložce Window lze ovšem schovat okna, která nebudeme používat, a tudíž se například se slovníkem nemusíme krčit na spodu obrazovky. Podivné ovšem je, že jedině slovník nelze automaticky zobrazit samostatně - musíte si ho přes celou obrazovku roztáhnout ručně

Slovník

Zkanji je opatřeno jak anglicko-japonským, tak japonsko-anglickým slovníkem. Japonsko-anglický slovník si můžete přepnout do prohlížecího módu, ve kterém jsou jednotlivé vstupy organizovány podle hiragany. Tento mód se hodí obzvláště v kombinaci s filtry, které si v programu můžete vytvářet. Můžete si nechat zobrazit jen slova určité úrovně JLPT nebo podstatná jména. Jednotlivá kritéria navíc můžete libovolně kombinovat a vytvořený filtr pojmenovat dle uvážení. Veškeré filtry lze přirozeně uplatnit ve vyhledávacím módu jak v celém slovníku, tak i v uživatelem vytvořených skupinách.

Tady se nejvíce projevuje určitý nedostatek zkanji, a to že ve slovníku nelze označit více slov najednou a vytvořit z nich skupinu. Takhle si můžete lehce vyfiltrovat například všechna podstatná jména odpovídající úrovni N5, ale už si z nich nevytvoříte studijní seznam - tedy alespoň ne jedním kliknutím. To se v budoucnu ovšem může změnit. 
Vyhledávání slov

V japonsko-anglickém slovníku máte možnost vyhledávat na základě přepisu nebo přímo v kandži. Rovněž můžete nastavit pozici, kterou má daný znak ve slově zabírat.  Na rozdíl od Wakanu však chybí pozice uprostřed.

Zkanji dále automaticky rozpoznává různé tvary ohebných slovních druhů. Napíšete-li tedy slovo "tabetai", slovník vám najde základní tvar  "taberu" a řekne vám, že tvar "tabetai" vyjadřuje záměr. Tuto funkci ovšem můžete vypnout a tím pádem vám slovník najde jen slova, která přesně odpovídají zápisu v zadávacím poli.

Oproti některým podobným slovníkovým programům má  zkanji jednu výhodu - nemusíte přepínat na japonskou klávesnici. Můžete používat Hepburnovu nebo japonskou transkripci a ta se automaticky konvertuje na kanu. Na rozdíl od IME navíc v zkanji defaultně funguje QWERTZ rozložení klávesnice, takže si člověk ušetří otravné překlepy.

Některé záludnosti: 

 •  Pokud potřebujete psát v katakaně, musíte psát velkými písmeny - nejjednodušší je tedy mít zapnutý caps lock
 • Zkanji rozpozná standardní spřežky, ale veškerá malá kana se dá přepsat jako "xa, xi, xu ...", nestandardní spřežky řady "te" lze zapsat jako "thi, thu/dhi, dhu"
 • Pokud potřebuje rozlišit じ a ぢ a jejich spřežky, používejte japonský přepis
 • Znaménko pro dlouhou slabiku se v zkanji píše pomlčkou
Tyto informace se mohou zdát zbytečné, ale hodí se, když si vytváříte vlastní slovník nebo přidáváte nová slova.

Databáze znaků

Zkanji obsahuje databázi znaků založenou na KANJIDICU a nabízí několik možností vyhledávání a filtrování včetně vyhledání podle radikálů. Pokud chcete ušetřit prostor, můžete si zvolit, které způsoby vyhledávání budete používat, a ostatní zadávací pole schovat.


Dvojím kliknutím na vybraný znak se vám zobrazí okno s animovaným diagramem, čtením, jednotlivými částmi znaku, se znaky, které tento znak v sobě zahrnují, a se znaky, které jsou tomuto znaku podobné.


Skupiny

Kandži skupiny

Kandži skupiny slouží především k tomu, abyste měli rychlý přístup k informacím o znacích, které jste se již naučili, bez nutnosti každý znak samostatně vyhledávat. Pod samotnými znaky se zobrazuje seznam slov, ve kterých se aktuálně označený znak objevuje. V tomto seznamu můžete rovněž vyhledávat, můžete na něj aplikovat filtry, můžete si nechat zobrazit jen ta slova, ve kterých se daný znak čte určitým způsobem (označíte si jedno nebo více čtení v seznamu čtení a zmáčknete druhé tlačítko vedle vyhledávacího pole).

Dále si můžete vytvořit i vlastní seznam příkladových slov ke každému znaku a to tak, že označíte slovo v seznamu a zmáčknete tlačítko plus. Do vlastního seznamu se potom dostane přes Filter -> Examples - rovněž nalevo od vyhledávacího pole. V této chvíli se dají skvěle uplatnit uživatelské filtry a lehce vybrat co nejvhodnější slova jako reprezentativní příklady užití daného znaku. Program bohužel neumožňuje testování znaků jako takových, ale jakékoliv konkrétní slovo, které daný znak obsahuje, si můžete přidat do dlouhodobého studijního plánu.


Skupiny slov

Zde si můžete organizovat slovní zásobu. Vytvořené skupiny pak můžete studovat mimo dlouhodobý studijní plán, což se hodí, pokud se potřebujete naučit na test nebo na zkoušku. Testování mimo studijní plán má základní dva módy. Testování postupným zahrnováním novým slov funguje tak, že začínáte s určitým počtem slov a v každém dalším kole přibude několik slov navíc. Tento mód je vhodný, pokud se slova dané skupiny teprve učíte - v opačném případě je to zdlouhavé, protože program umožňuje přidat maximálně další tři slova v každém novém kole. Druhý mód slouží k zopakování již zvládnutých slov a na každé slovo se program ptá pouze jednou.Tvorba vlastního slovníku

V případě, že se nespokojíte s angličtinou, můžete si vyrobit vlastní slovník. Nad vyhledávacím polem pro jednotlivé skupiny je poměrně nenápadné tlačítko plus. Takto vytvoříte nový slovník, ve kterém si jednak můžete vytvořit skupiny zcela odlišné od skupin ve hlavním slovníku, jednak můžete upravit významy slov aniž byste měnili definice ve hlavním slovníku. Nejjednodušší postup je vyhledávat slova v japonsko-anglickém slovníku, přidat je do skupiny ve vlastním slovníku a tam jen přepsat anglickou definici na českou. Přes Word Results -> New Word ovšem můžete přidat i úplně nové slovo či výraz. Jen si dávejte pozor, do kterého slovníku ho přidáváte (Destination).Automaticky generované skupiny

Pokud se vám nechce přidávat slova do skupin po jednom, můžete si nechat celou skupinu vygenerovat automaticky, toto má ovšem značná omezení. Slova jsou generovaná na základě označených kandži. Opět je zde několik filtrů, které můžete uplatnit, bohužel však nezahrnují například JLPT level. Další nevýhodou je, že se v  takto generované skupině vytvoří záznam pro každý význam určitého slova zvlášť, takže budete mít ve skupině třeba 20 významových odstínů slovesa "agaru".  Nepotřebné významy sice můžete ze skupiny poměrně rychle odstranit ručně, ale znamená to, že si onu skupinu musíte pečlivě projít, než ji začnete používat k testování.Dlouhodobý studijní plán

V zkanji si jako uživatel můžete vytvořit dlouhodobý studijní plán. Program vás potom testuje na základě algoritmu pro rozložené studium podobně jako například Anki nebo memrise. Jednotlivá slova můžete do studijního plánu přidávat dvojím způsobem - individuálně přes dialogovou nabídku, kterou otevřete pravým kliknutím na slovo, nebo hromadně označením většího množství slov ve skupině a stisknutím tlačítka v levé dolní části obrazovky (plus a červená šipka dolů). Zkanji si pamatuje, jaká slova už v seznamu jsou, takže by se do studijního plánu neměly dostat duplikáty.

Program se vás během testování standardně ptá na  čtení (zápis v kaně), psaní (ruční psaní znaků) a význam (pouze zhodnotíte, zda jste si mysleli dobře nebo špatně). V Tools -> Long-term study list -> Item list můžete kdykoliv upravit, zda vás má program testovat ze všech tří aspektů nebo jenom z některých. Můžete tak například vyřadit psaný aspekt slov, která obsahují znaky, které jste se ještě neučili.

V Settings -> Long-term Study můžete nastavit, kolik nových slov má program zahrnovat v jakém intervalu, které odpovědi chcete přímo psát nebo jakým způsobem má program zobrazovat nápovědu.  Zkanji samozřejmě vede detailní statistiky o vašem výkonu, které můžete kdykoliv zkoumat (Long-term study list -> Global statistics).
Kana trénink

Užitečná utilitka, pokud teprve začínáte se studiem japonského písma. Najdete ji v Tools -> Kana Practice. Taky ji lze spustit zkratkou CTRL+P. Nabízí možnost procvičovat čtení a psaní. Cvičení na čtení může být frustrující pokud dobře neznáte japonskou transkripci. Pokud u jedné slabiky uděláte dvakrát chybu, musíte začít celý test od začátku.
Tipy a triky: • Slova ze skupin z nějakého neznámého důvodu nejdou smazat přes pravé kliknutí myší - vedle vyhledávacího pole je tlačítko mínus, kterým se nežádoucího slova zbavíte
 • Totéž platí pro manipulaci s celými skupinami
 • Pozici slov a skupin nelze měnit přetahováním myší - opět na to jsou speciální tlačítka (zelené šipky)
 • Slova do skupin lze přidat dvojklikem - nemusíte řešit přes menu
 • Ctrl+DOWN ve vyhledávacím poli zobrazí předchozí hledané slovo
 • Ctrl+D odznačí všechny označené znaky
 • Ujistěte se, že máte zapnuté rozpoznávání kany a jiných prvků, pokud se necháváte testovat z ručního psaní
 • Alt + číslo - přepínání mezi slovníky
 • CTRL + Alt + J - miniaturní slovníkové okno, které zůstane zobrazené přes jakýkoliv jiný program
 
Pokud vás tento program zaujal, můžete ho stáhnout na stránkách autora:

http://zkanji.sourceforge.net/

0 komentářů:

Okomentovat